Promotivna ponuda

Smanjena naknada za upravljanje

Smanjena naknada za upravljanje

Kako bi svojim klijentima još više približila ovaj vid investiranja, Intesa Invest ad Beograd je odlučila da produži period smanjene naknade za upravljanje za fondove pod upravljanjem Intesa Invest ad Beograd.

Comfort Euro fond će do 30.juna 2019. godine imati sniženu naknadu za upravljanje sa 1% na 0.7% godišnje, što u ovom trenutku predstavlja najnižu naknadu za upravljanje ovakvom vrstom fonda.

Cash Dinar fond će do 31.marta 2019. godine imati sniženu naknadu za upravljanje sa 0.8% na 0.4% godišnje, što u ovom trenutku predstavlja najnižu naknadu za upravljanje ovakvom vrstom fonda.