Promotivna ponuda

Smanjena naknada za upravljanje do kraja 2018. godine

Smanjena naknada za upravljanje do kraja 2018. godine

Kako bi svojim klijentima još više približila ovaj vid investiranja, Intesa Invest ad Beograd je odlučila da do kraja godine smanji naknadu za upravljanje Intesa Invest Comfort Euro fondom sa 1% na 0.7% godišnje, što u ovom trenutku predstavlja ubedljivo najnižu naknadu za upravljanje ovakvom vrstom fonda.