Andrea Bresani (Andrea Bressani)

Predsednik Nadzornog odbora

Direktor za poslovanje sa fizičkim licima i upravljanje imovinom Divizije internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu. Od kada se pridružio Grupi 2000. godine, radio je na različitim rukovodećim pozicijama. Bio je generalni direktor Mediocredito Italiano u Milanu, direktor za javne finansije i infrastrukturu Korporativne divizije, takođe u Milanu, kao i komercijalni, a potom i generalni direktor Banca per le Infrastrutture e il Settore Pubblico (BIIS) u Rimu. Pored toga, bio je direktor Komercijalnog dela Sektora za odnose sa Vladom i Infrastrukturu Banca Intesa u Milanu, direktor Marketinga u segmentu poslovanja sa fizičkim licima i privatnog bankarstva Divizije italijanske mreže Banca Intesa u Milanu, kao i generalni direktor FundsWorld Financial Services grupe Intesa Sanpaolo u Dablinu.

Pre dolaska u Grupu, radno iskustvo je sticao u kompanijama McKinsey & Co u Milanu i Cirihu, kao i Lawson Mardon Group u Londonu.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Padovi, stekao titulu mastera poslovne administracije sa specijalizacijom u finansijama na poslovnoj školi INSEAD u Fontenbluu u Francuskoj, a završio je i Izvršni program na Univerzitetu Singulariti, NASA Istraživački centar u Kaliforniji.