Danilo Mrvaljević

Član Nadzornog odbora

Nalazi se na mestu direktora Sektora trezora i AML Banca Intesa od 2014. godine, koje je preuzeo nakon obavljanja funkcije zamenika direktora Sektora trezora i AML od 2011. do 2014. godine, kao i direktora Odeljenja za pružanje usluga klijentima – Front office u periodu između 2006. i 2011. godine.

Rad na ovim pozicijama omogućio mu je da stekne bogato iskustvo u različitim oblastima poslovanja na finansijskom tržištu, uključujući koordinaciju poslova na deviznom međubankarskom tržištu i tržištu novca, poslova u vezi sa deviznim prodajama klijentima, upravljanje likvidnošću deviza i domaće valute, razvoju derivativnih proizvoda, kao i analizi rizika, hedžingu i implementaciji IT platformi i rešenja za usluge klijentima. Pre nego što se pridružio Banci radio je u Narodnoj banci Srbije od 2001. do 2006. godine na različitim pozicijama.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine. Od 2006. godine je redovan član američkog Instituta CFA, čiji je sertifikat stekao 2011. godine.