Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Maj 2020


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jun 2020

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Januar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Februar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Mart 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj April 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Maj 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jun 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Jul 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj August 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Septembar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Oktobar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Novembar 2019


Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2019

Polugodišnji finansijski izveštaji

OIF Intesa Invest Cash Dinar - Finansijski izveštaji na dan 30.06.2019


OIF Intesa Invest Cash Dinar - Napomene uz Finansijske izveštaje 30.06.2019


OIF Intesa Invest Cash Dinar - Odluka o usvajanju polugodišnjih finansijskih izveštaja

Godišnji finansijski izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar – Finansijski izveštaji za 2019. godinu


Intesa Invest Cash Dinar – Izveštaj revizora za 2019. godinu


Intesa Invest Cash Dinar – Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

Mesečni izveštaji

Intesa Invest Cash Dinar mesečni izveštaj Decembar 2018

Godišnji finansijski izveštaji

OIF Intesa Invest Cash Dinar – Finansijski izveštaji za 2018 godinu


OIF Intesa Invest Comfort Euro – Napomene uz Finansijske izveštaje za 2018 godinu


Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za 2018 godinu