Godišnji finansijski izveštaji

Odluka o usvajanju izveštaja revizora i finansijskih izveštaja za 2020. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu


Godišnji finansijski izveštaji za 2020. godinu

Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu


Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora


Odluka o usvajanju izveštaja revizora KPMG


Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019 godinu

Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaji za 2018. godinu


Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora


Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018 godinu