Godišnji finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora 2023


Napomene uz finansijske izveštaje 2023


Odluka o raspodeli dobiti iz 2023. godine


Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja i izveštaja revizora za 2023

Godišnji finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora 2022


Godišnji izveštaj o poslovanju 2022


Izveštaj o obračunu kapitala 31.12.2022


Napomene uz finansijske izveštaje 2022


Odluka o raspodeli dobiti za 2022


Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja i izveštaja revizora za 2022

Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaj i izveštaj revizora za 2021


Izvestaj o poslovanju za 2021


Napomene uz godišnje finansijske izveštaje za 2021


Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti iz 2021


Odluka Skupštine akcionara o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021

Godišnji finansijski izveštaji

Odluka o usvajanju izveštaja revizora i finansijskih izveštaja za 2020. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu


Godišnji finansijski izveštaji za 2020. godinu

Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu


Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora


Odluka o usvajanju izveštaja revizora KPMG


Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019 godinu

Godišnji finansijski izveštaji

Godišnji finansijski izveštaji za 2018. godinu


Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu


Godišnji izveštaj nezavisnog revizora


Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu


Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018 godinu