Portfolio menadžer

Portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Comfort Euro je Ivan Jovanović.

Zaposlen je na poziciji portfolio menadžera u Društvu za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd od marta 2018. godine.

Od avgusta 2014. do novembra 2017. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera i predsednika investicionog komiteta u dobrovoljnom penzijskom fondu DDOR GARANT a.d. Beograd.

Od 2011. do 2014. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Erste Invest a.d. i DZU Ilirika, gde je upravljao sa više otvorenih investicinih fondova sa različitim strategijama ulaganja.

Od 2008. do 2010. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments.

Od 2004. do 2007. godine bio je zaposlen u AC Brokeru na brokerskim i dilerskim poslovima.

Od 2002. do 2004. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući KBK Broker na brokerskim i dilerskim poslovima.

Godine 2007. stekao je licencu portfolio menadžera izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti (br. 5/0-27-6016/2-07), a takođe je stekao i prestižnu licencu CFA (Chartered Financial Analyst) izdatu od strane američkog CFA Instituta.

Godine 2002. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekao licencu za obavljanje brokerskih poslova.

U okviru poslova koje je obavljao stekao je široko znanje i iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu, naročito u delu upravljanja portfoliom i definisanja i implementacije različitih strategija ulaganja. Aktivno je bio angažovan na poslovima trgovanja akcijama i obveznicama, vršio je analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija od vrednosti.