Posrednici i prodajna mesta

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd ima zaključen ugovor o posredovanju (ugovor o prodajnim i marketinškim uslugama) sa Banca Intesa a.d. Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura Banke za posredovanje u kupoprodaji investicionih fondova pod upravljanjem Intesa Invest a.d. Beograd, sa adresama možete naći ovde.

Društvo je 03.04.2023. godine sa Banca Intesa a.d. Beograd zaključilo ugovor o prodajnim i marketinškim uslugama.