Posrednici i prodajna mesta

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd ima zaključen ugovor o posredovanju (ugovor o prodajnim i marketinškim aktivnostima) sa Banca Intesa a.d. Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura Banke za posredovanje u kupoprodaji investicionih fondova pod upravljanjem Intesa Invest ad Beograd, sa adresama možete naći ovde.

Društvo je 15.07.2020. godine sa Banca Intesa ad Beograd zaključilo ugovor o prodajnim i marketinškim aktivnostima.