Darko Popović

Član Nadzornog odbora

Već deset godina nalazi se na poziciji člana Izvršnog odbora Banca Intesa. Karijeru je započeo u Narodnoj banci Srbije kao bankarski supervizor, gde je tokom restrukturiranja finansijskog sektora radio na dijagnostičkim i kontrolnim ispitivanjima 17 banaka.

U Banca Intesa najpre je pet godina radio kao menadžer u Sektoru za upravljanje rizicima, da bi potom postao i direktor ovog sektora. U okviru Udruženja banaka Srbije sa kolegama je formirao Odbor za upravljanje rizicima, čiji je predsednik bio od kraja 2006. do 2011. godine.

U segment direktnog rada sa klijentima prelazi 2008. godine, kada postaje direktor Divizije za poslovanje sa privrednim subjektima. Strateškim opredeljenjem Banke ka daljem jačanju pozicije u radu sa fizičkim licima, 2013. godine dolazi na poziciju direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom, na kojoj se nalazi i danas. Predsednik je i Upravnog odbora Intesa Lizing, najveće lizing kompanije u Srbiji.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a među brojnim usavršavanjima koje je pohađao najznačajnija su ona na temu liderstva na Hardvardskoj poslovnoj školi, Poslovnoj školi na Stenfordu i Londonskoj biznis školi. Član je Upravnog odbora Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bio je član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.