Đorđe Stojanovski

Član Nadzornog odbora

Đorđe Stojanovski je član Izvršnog odbora Banca Intesa zadužen za upravljanje rizicima (Chief Risk Officer). U njegovoj nadležnosti su upravljanje rizicima, kreditna analiza i administracija, upravljanje potraživanjima u docnji i proaktivno upravljanje kreditima. Odgovoran je za uspostavljanje, održavanje i unapređenje sistema upravljanja rizicima, strategije i politike upravljanja rizicima i kreditiranja. Na ovu funkciju je postavljen u oktobru 2018. godine, nakon desetogodišnjeg uspešnog rukovođenja Sektorom za upravljanje rizicima u Banca Intesa.

Karijeru u Banca Intesa započeo je 2005. godine kao direktor Odeljenja za upravljanje tržišnim i operativnim rizicima, gde se istakao kao ekspert u oblasti razvoja savremenih sistema merenja i kontrole finansijskih i operativnih rizika.

Pre dolaska u Banca Intesa bio je zaposlen na poziciji supervizora banaka u Narodnoj banci Srbije, od 2001. do 2005. godine.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine, a zvanje magistra ekonomskih nauka stekao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2006 godine. Stručno usavršavanje je nastavio kroz sertifikovane programe američkog CFA Instituta, kao i Međunarodnog udruženja profesionalnih menadžera rizika (PRMIA), gde je stekao zvanja ovlašćenog finansijskog analitičara (CFA) i profesionalnog menadžera rizika (PRM). Nosilac je licence portfolio menadžera Komisije za hartije od vrednosti.

Član je Međunarodnog udruženja profesionalnih menadžera rizika, CFA Instituta i Odbora za upravljanje rizicima i kapitalom Udruženja banaka Srbije.