Elio Lola (Elio Lolla)

Član Nadzornog odbora

G. Elio Lolla ima bogato internacionalno iskustvo stečeno na različitim upravljačkim pozicijama u finansijskom sektoru zbog čega danas uživa poverenje brojnih kompanija u kojima se nalazi na pozicijama člana Upravnog odbora (Intesa Sanpaolo Casa S.p.A., Monza Calcio S.p.A., FININVEST RES S.p.A., Paolo Berlusconi Finanziaria (PBF) S.p.A.).

Takođe trenutno obavlja funkciju finansijskog savetnika BCUBE S.p.A., Dogliani Group, Finanziaria di Investimento, Basikdue S.p.A. kao i brokera u reosiguranju u PCA S.p.A.

Dugogodišnju karijeru u okviru Intesa Sanpaolo grupacije započeo je 1981. godine u Banca Commerciale Italiana S.p.A. (sada Intesa Sanpaolo S.p.A.) gde se kasnije nalazio na različitim rukovodećim pozicijama. Tokom poslednjih pet godina, g. Lolla je bio član upravnih odbora nekoliko kompanija (Intesa Sanpaolo Rusija i Intesa Sanpaolo Brazil) koje pripadaju Intesa Sanpaolo Grupaciji. Nakon njegove pred-penzije, od novembra 2015. godine do decembra 2018. godine, g. Lolla je bio konsultant za Divizije za globalno korporativno bankarstvo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Stručne kvalifikacije stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Paviji kao i na IFOA gde je stekao zvanje MBA.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/5-104-2452/9-23 od 22.01.2024. godine.