Klaudio Marko Malinverno (Claudio Marco Malinverno)

Član Nadzornog odbora

Claudio Marco Malinverno obavlja funkciju direktora Sektora za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom i odgovoran je za koordinaciju i razvoj tržišta za klijente iz segmenata fizičkih lica i malog biznisa u okviru Divizije internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu. Otkad se pridružio Grupi 2000. godine, radio je na različitim rukovodećim pozicijama u nekadašnjem Sanpaolo Asset Management SGR S.p.A. (sada Eurizon Capital SGR S.p.A.).

Bio je direktor za međunarodni poslovni razvoj, direktor operacija, klijenata i projekata, kao i direktor odeljenja za poslovanje nekretninama u okviru Eurizon capital SGR S.p.A. Takođe, bio je direktor Odeljenja za organizaciju i projekte, nekretnine i upravljanje troškovima u okviru Eurizon Financial Group, a prethodno i direktor organizacije u okviru Sanpaolo Welth Management i Sanpaolo Asset Management. Godine 2018. je prešao u Diviziju internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu gde je skoro dve godine radio na poziciji direktora Sektora za upravljanje imovinom i bio odgovoran za koordinaciju i razvoj Sektora za Affluent i Private klijente u zemljama članicama.

Tokom svih ovih godina, radeći na rukovodećim pozicijama, značajno je doprineo ostvarenju poslovnih ciljeva, razvijajući sve potrebne menadžerske veštine, posebno u oblasti upravljanja imovinom.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti na imenovanje predsednika Nadzornog odbora br. 2/5-104-463/3-23 od 2. 2. 2023. godine.