Klaudio Marko Malinverno (Claudio Marco Malinverno)

Član Nadzornog odbora

Claudio Marco Malinverno obavlja funkciju Direktora odeljenja za upravljanje imovinom i odgovoran je za koordinaciju Sektora za Affluent i Private klijente u okviru Divizije internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu. Otkad se pridružio Grupi 2000. godine, radio je na različitim rukovodećim pozicijama u nekadašnjem Sanpaolo Asset Management SGR S.p.A. (sada Eurizon Capital SGR S.p.A.).

Bio je direktor za međunarodni poslovni razvoj, direktor operacija, klijenata i projekata, kao i direktor odeljenja za poslovanje nekretninama u okviru Eurizon capital SGR S.p.A. Takođe, bio je direktor Odeljenja za organizaciju i projekte, nekretnine i upravljanje troškovima u okviru Eurizon Financial Group, a prethodno i direktor organizacije u okviru Sanpaolo Welth Management i Sanpaolo Asset Management.

Tokom svih ovih godina, radeći na rukovodećim pozicijama, značajno je doprineo ostvarenju poslovnih ciljeva, razvijajući sve potrebne menadžerske veštine, posebno u oblasti upravljanja imovinom.