Ljuba Samotijeva (Liuba Samotyeva)

Član Nadzornog odbora

Od 2016. godine obavlja funkciju direktora za analizu i praćenje tržišta društva Eurizon Capital SGR S.p.A., gde je zadužena za praćenje i izveštavanje o rezultatima i ključnim informacijama u vezi sa stranim subsidijarima, kao i za praćenje i analizu potencijalnih poslovnih prilika na međunarodnim finansijskim tržištima.

Pored toga, radi i kao profesor računovodstva i analize finansijskih izveštaja na Universita Commerciale Luigi Bocconi u Milanu. Prethodno je bila na poziciji pomoćnika direktora Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. – korporativne finansije od 2010. do 2015. godine, gde je stekla veliko iskustvo u praćenju poslovanja italijanskih i međunarodnih finansijskih institucija, a 2010. godine radila je kao analitičar u Studio Tributario e Societario di Deloitte Touche & Thomatsu – usluge globalnog zapošljavanja.

Stekla je diplomu u oblasti prava i poslovne administracije (CLELI) na Universita Commerciale Luigi Bocconi, gde je potom postala i master prava i poslovne administracije (CLELI) sa kvalifikacijom u savetodavnim uslugama za transakcije.