Masimo Antonelo Piancasteli (Massimo Antonello Piancastelli)

Član Nadzornog odbora

G. Massimo Antonello Piancastelli trenutno obavlja funkciju Direktora Intesa Sanpaolo Divizije za poslovanje sa internacionalnim članicama Grupe (ISBD) koju je preuzeo 2017. godine, gde je odgovoran za razvijanje novih poslovnih prilika kao i razvoja inicijativa i projekata u okviru Grupe posebno u segmentu poslovanja sa stanovništvom. Takođe, zadužen je za razvoj upravljanja imovinom Yi Tsai finansijskog društva koje je u vlasništvu Intesa Sanpaolo grupe u kome je i predsednik Upravnog odbora.

U Intesa Sanpaolo grupaciji zaposlen je od 2005. godine gde je do 2017. bio na različitim rukovodećim pozicijama u članici Intesa Sanpaolo Grupe - Banca Fideuram vodećoj privatnoj banci u Italiji (kao direktor prodajne mreže, odgovoran za finansijsko savetovanje i zamenik generalnog menadžera v.d. CFO Fideuram Grupe, CEO Fideuram Vita) gde je bio zaslužan za uspešno širenje Fideuram u brojnim aspektima, odgovoran za širenje mreže, reorganizaciju kompanije i redizajn palete proizvoda.

Pre nego što se pridružio Intesa Sanpaolo Grupi stekao je značajno menadžersko IT iskustvo u vodećim internacionalnim kompanijama kao što su McKinsey & Company i IBM Italija.

Stručne kvalifikacije stekao je na Univerzitetu u Rimu „La Sapienza“ gde je radio i kao istraživač, na Otvorenom Univerzitetu u Londonu kao i kroz ostale forme usavršavanja putem kojih je stekao brojne veštine i sertifikate.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/5-104-2585/4-23 od 22.01.2024. godine.