Srđan Maletić

Direktor

Nalazi se na mestu direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd od njegovog osnivanja. Prethodno je radio na poziciji menadžera u Sektoru za poslovanje sa affluent i privatnim klijentima Banca Intesa od 2016. godine, gde je bio zadužen za razvoj investicionih proizvoda za klijente sa višim finansijskim potencijalom.

Od 2014. do 2016. godine radio je kao interni revizor u Odeljenju interne revizije za Centralnu i Istočnu Evropu u okviru Divizije internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu.

Od 2013. do 2014. godine radio je kao viši FX/MM diler u Sektoru trezora i ALM u Banca Intesa, a od 2008. do 2013. kao viši analitičar u istom sektoru. Pre dolaska u Banku bio je finansijski analitičar u kompaniji Citadel Securities.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Univerzitetu Singidunum 2007. godine. Licencu za investicionog savetnika Komisije za hartije od vrednosti dobio je 2010. godine, a 2012. godine i titulu mastera iz oblasti finansija na Carlo Alberto Collegio Univerziteta u Torinu. Položio je prvi nivo za sertifikat američkog Instituta CFA i u procesu je dobijanja licence portfolio menadžera Komisije za hartije od vrednosti.