Srđan Maletić

Direktor

Nalazi se na mestu direktora Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a. d. Beograd od njegovog osnivanja. Prethodno je, od 2016. godine, radio na poziciji menadžera u Sektoru za poslovanje s affluent i privatnim klijentima Banca Intesa, gde je bio zadužen za razvoj investicionih proizvoda za klijente s višim finansijskim potencijalom. Od 2014. do 2016. radio je kao interni revizor u Odeljenju interne revizije za Centralnu i Istočnu Evropu u okviru Divizije internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu. Od 2013. do 2014. radio je kao viši FX/MM diler u Sektoru trezora i ALM u Banca Intesa, a od 2008. do 2013. kao viši analitičar u istom sektoru. Pre dolaska u Banku, bio je finansijski analitičar u kompaniji Citadel Securities. Od 2020. godine se nalazi i na poziciji zamenika predsednika Grupacije društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom pri Udruženju finansijskih institucija Privredne komore Srbije

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Univerzitetu Singidunum 2007. godine. Licencu za investicionog savetnika Komisije dobio je 2010. godine, a 2012. i zvanje mastera iz oblasti finansija na Carlo Alberto Collegio Univerziteta u Torinu. Položio je prvi nivo ispita američkog Instituta CFA i u procesu je dobijanja zvanja portfolio menadžera Komisije. Završio je nekoliko kurseva u organizaciji Beogradske berze, Narodne banke Srbije, akademije Intesa Sanpaolo iz Milana i Bloomberga. Redovan je učesnik različitih seminara iz oblasti upravljanja imovinom u Srbiji i inostranstvu.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/5-104-578/3-21 od 2. 2.2021. godine.