Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
30.11.2020.

Vrednost investicione jedinice

1.050,77 RSD 8,94 EUR

Vrednost imovine fonda

4.193.347.671,05 RSD 35.663.116,28 EUR
Intesa Invest Cash Dinar
30.11.2020.

Vrednost investicione jedinice

1.057,42 RSD 8,99 EUR

Vrednost imovine fonda

8.082.550.493,08 RSD 68.739.575,32 EUR

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u RSD, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u kraćem roku

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.