Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
03.03.2024.

Vrednost investicione jedinice

8,39218 EUR 983,31 RSD

Vrednost imovine fonda

21.944.381,20 EUR 2.571.212.172,57 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
03.03.2024.

Vrednost investicione jedinice

9,94 EUR 1.164,85135 RSD

Vrednost imovine fonda

166.556.183,95 EUR 19.515.304.795,27 RSD

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
03.03.2024.

Vrednost investicione jedinice

10,49243 EUR 1.229,39 RSD

Vrednost imovine fonda

150.004.308,16 EUR 17.575.929.785,23 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
03.03.2024.

Vrednost investicione jedinice

9,43377 EUR 1.105,35 RSD

Vrednost imovine fonda

1.402.153,47 EUR 164.289.620,89 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Alternative fond

Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u evrima čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Intesa Invest Alternative
03.03.2024.

Vrednost investicione jedinice

108,09116 EUR 12.664,99 RSD

Vrednost imovine fonda

12.466.315,67 EUR 1.460.671.973,79 RSD

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.