Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Flexible Euro
JAVNI POZIV

Vrednost investicione jedinice

10,00 EUR

Vrednost imovine fonda

/ /

Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
28.07.2021.

Vrednost investicione jedinice

9,00828 EUR 1.059,05 RSD

Vrednost imovine fonda

42.783.801,37 EUR 5.029.821.989,17 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
28.07.2021.

Vrednost investicione jedinice

1.066,77678 RSD 9,07 EUR

Vrednost imovine fonda

10.048.670.723,44 RSD 85.474.263,94 EUR

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
28.07.2021.

Vrednost investicione jedinice

10,01793 EUR 1.177,74 RSD

Vrednost imovine fonda

15.880.154,10 EUR 1.866.929.673,02 RSD

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.