Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
24.11.2022.

Vrednost investicione jedinice

8,36263 EUR 981,02 RSD

Vrednost imovine fonda

32.017.496,71 EUR 3.755.975.740,58 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
24.11.2022.

Vrednost investicione jedinice

1.089,83779 RSD 9,29 EUR

Vrednost imovine fonda

8.319.734.366,89 RSD 70.920.870,13 EUR

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
24.11.2022.

Vrednost investicione jedinice

10,10123 EUR 1.184,98 RSD

Vrednost imovine fonda

71.813.259,28 EUR 8.424.420.628,00 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
24.11.2022.

Vrednost investicione jedinice

8,87141 EUR 1.040,71 RSD

Vrednost imovine fonda

1.354.050,99 EUR 158.843.857,11 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.