Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
26.01.2023.

Vrednost investicione jedinice

8,28622 EUR 972,60 RSD

Vrednost imovine fonda

29.911.030,01 EUR 3.510.837.058,73 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
26.01.2023.

Vrednost investicione jedinice

1.098,94580 RSD 9,36 EUR

Vrednost imovine fonda

9.409.907.908,89 RSD 80.168.926,43 EUR

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
26.01.2023.

Vrednost investicione jedinice

10,14037 EUR 1.190,24 RSD

Vrednost imovine fonda

76.414.704,58 EUR 8.969.252.364,36 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
26.01.2023.

Vrednost investicione jedinice

8,90476 EUR 1.045,21 RSD

Vrednost imovine fonda

1.355.707,61 EUR 159.127.536,11 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.