Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
06.12.2023.

Vrednost investicione jedinice

8,31722 EUR 974,56 RSD

Vrednost imovine fonda

23.356.921,86 EUR 2.736.830.968,96 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
07.12.2023.

Vrednost investicione jedinice

9,82 EUR 1.150,49539 RSD

Vrednost imovine fonda

140.064.400,20 EUR 16.412.494.299,35 RSD

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvindosti

Intesa Invest Cash Euro
07.12.2023.

Vrednost investicione jedinice

10,40555 EUR 1.219,30 RSD

Vrednost imovine fonda

118.793.831,59 EUR 13.920.047.357,35 RSD
Intesa Invest Flexible Euro
06.12.2023.

Vrednost investicione jedinice

9,11407 EUR 1.067,93 RSD

Vrednost imovine fonda

1.400.075,30 EUR 164.052.842,97 RSD

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Alternative fond

Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u evrima čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Intesa Invest Alternative
06.12.2023.

Vrednost investicione jedinice

100,20511 EUR 11.741,46 RSD

Vrednost imovine fonda

750.933,48 EUR 87.990.104,65 RSD

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.