Dobro došli u svet dobrih investicija

Dobro došli u Intesa Invest, mesto gde možete pronaći dobru priliku za investiranje i uvećati vaš kapital

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu

Intesa Invest Comfort Euro
06.05.2021.

Vrednost investicione jedinice

8,96591 EUR 1.054,22 RSD

Vrednost imovine fonda

39.866.404,03 EUR 4.687.507.732,97 RSD
Intesa Invest Cash Dinar
06.05.2021.

Vrednost investicione jedinice

1.064,02 RSD 9,05 EUR

Vrednost imovine fonda

9.545.853.223,45 RSD 81.185.752,25 EUR

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond


Otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine sa ciljem da ostvari stabilan prinos u kraćem roku, uz visok nivo likvidnosti.

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond


Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u kraćem roku

Intesa Invest Cash Euro
06.05.2021.

Vrednost investicione jedinice

10,01037 EUR 1.177,02 RSD

Vrednost imovine fonda

11.129.504,34 EUR 1.308.611.571,98 RSD

Ulaganja


Želite da unapredite svoje finansijsko stanje zarad sopstvene sigurnosti i sigurnosti svoje porodice? Ulaganje u investicione fondove je rešenje za vas.

O investicionim fondovima


Saznajte šta su fondovi i upoznajte prednosti ulaganja u fondove.